Annonsera gratis - Annonsvara.se - k�p och s�lj marknad -
Kategorier
F�ll ut alla | F�ll ihop alla
AFF�RSVERKSAMHET .................................................................................
[-3]
BILAR .................................................................................
[0]
BORTSK�NKES .................................................................................
[0]
BOSTAD .................................................................................
[0]
BYTES .................................................................................
[0]
ELEKTRONIK .................................................................................
[-2]
F�R HEMMET .................................................................................
[0]
FORDON .................................................................................
[22]
FRITID & HOBBY .................................................................................
[-4]
�VRIGT .................................................................................
[1]

UTVALDA ANNONSER

V�lkommen till BRIS-butiken.se!!

BRIS-butiken

1. Anv�ndning av Annonsvara.se � Annonsvara.se utg�r en information och kommunikationstj�nst, som ger dig m�jlighet att kommunicera och uttrycka annonser i skrift och bild.

1.2 � D�r s� anges p� Annonsvara.se kan du ladda ner upphovsr�ttsligt skyddat material, f�r egen anv�ndning utan vinstsyfte. Upphovsr�tten f�r allt material som finns p� Annonsvara.se om inget annat anges, tillh�r Annonsvara.se uteslutande. Detta g�ller inte bilder eller annonstext som anv�ndare har lagt upp p� www.annonsvara.se Detta i enighet med svensk lag om upphovsr�tt.

3. Annonssvara.se tillg�nglighet Annonsvara.se reserverar sig f�r eventuella tekniska sv�righeter som ligger utanf�r v�r kontroll. Maskiner och mjukvarufel g�r inte att f�rutse och eventuell bortfall av information/bilder ska inte lastas Annonsvara.se.

4. Ansvar f�r inneh�llet � Du ansvarar sj�lv f�r inneh�llet i den information du delger Annonsvara.se. Detta g�ller �ven inneh�ller i de bilder som eventuellt l�ggs upp. Anv�nder Du material fr�n tredje part s� ska du ha tillst�nd fr�n just tredje part om att f� anv�nda detta material.

4.1 � Du bekr�ftar att Annonsvara.se inte har n�gon skyldighet att g� igenom eller redigera inneh�llet i materialet du publicerar, men vi f�rbeh�ller oss r�tten att efter eget tycke avl�gsna eller editera material som vi anser vara skadligt, st�tande eller p� annat s�tt ol�mpligt.

4.2 � Annonsvara.se kommer att efterstr�va att den information och material som av Annonsvara.se publiceras p� Annonsvara.se �r i sin ordning.

4.3 � Annonsvara.se ansvarar inte f�r eventuell information/bilder som kan �samka skada direkt eller indirekt, p� dess anv�ndare eller tredje part till f�ljd av anv�ndandet av Annonsvara.se.

5. Immaterialr�ttighet Allt material som av Annonsvara. Du f�r inte �ndra, publicera, skapa h�rledda verk eller p� annat s�tt begagna dig av s�dan information och eller s�dant material utan skriftlig till�telse fr�n Annonssvara.se eller dess licenstagare.

6. Publicitet Du bekr�ftar att Annonsvara.se f�r anv�nda allt material som publiceras p� Annonsvara.se i anslutning till annonsering, marknadsf�ring eller reklam f�r Annonsvara.se och Annonsvara.se relaterade produkter.

6.1 All marknadsf�ring via annonser eller telefonnummer som finns p� annonsvara.se �r strikt f�rbjudet. Om ej avtal mellan annonsvara.se och annons�r finns.

7. Radera anv�ndare & Annonser / Missbruk av tj�nst Annonsvara.se f�rbeh�ller sig r�tten att n�r som helst utan f�rvarning radera en anv�ndare eller en annons, utan att ange sk�l till varf�r medlemmen eller annonsen raderas. Annonsvara.se har har ocks� r�tten att hindra bes�karen att i framtiden ta del av informationen p� annonsvara.se genom att "banna" aktuellt IP och e-post adress.

8. Annonser som inneh�ller olagligheter eller p� annat s�tt kan verka st�tande �r ej till�tna. Exempel p� det �r prostitution, h�leri, narkotika, medicin, rasism eller andra varor och tj�nster som det finns restriktioner mot att saluf�ra

9. Lag Villkoren och best�mmelserna skall regleras, uppfattas och tolkas enligt Svensk lag och respektive parter underkastar sig ensam svenska domstolars domv�rjo.