Annonsera gratis - Annonsvara.se - k�p och s�lj marknad -

Energim�tare
Ad Posted:2022-04-02 09:57:07
Ad Expire:2022-09-29 09:57:07
Posted By:lp5122
Category:F�R HEMMET > Hush�llsmaskiner & Vitvaror
Ad Description:

H�ll koll p� dina el-kostnader med denna el elm�tare. Perfekt f�r att se energif�rbrukningen och kostnaden f�r n�tanslutna apparater s� v�rmepumpar, tv apparater, datorer osv.

Visar energikostnaden f�r den n�tanslutna apparaten, maxeffekt och tidpunkt, samt total drifttid.

Produktfakta
V�xelstr�msm�tare (elm�tare)
50Hz/230V
Sp�nning, m�tningsomr�de: 190-276VAC
V�xelstr�m, m�tningsomr�de: 0,01A-20A vid 230 V
Elf�rbrukning: 2-4999W
Larmfunktion
Drivs med 2 st. batterier typ SR44 (medf�ljer).