Annonsera gratis - Annonsvara.se - k�p och s�lj marknad -

Luftfuktare AOS E2441
Ad Posted:2022-05-23 22:56:01
Ad Expire:2022-08-21 22:56:01
Posted By:lp5122
Category:F�R HEMMET > Hush�llsmaskiner & Vitvaror
Ad Description:

Luftfuktare AOS E2441
F�r att f� en behaglig inomhusluft b�r man anv�nda en luftfuktare. Framf�rallt under vinterm�naderna uppst�r ofta torr luft i uppv�rmda rum. F�ljderna av f�r torr luft �r torra slemhinnor med �kad f�rkylningsrisk, torr hud, ost�mda musikintrument, sprickor i tr�m�bler och parkettgolv.

S� h�r arbetar Luftfuktare AOS E2441:
Fuktmattan i maskinen drar �t sig vatten, fl�kten tvingar den torra rumsluften genom den v�ta fuktmattan och bl�ser ut den igen som r�tt fuktad luft. Luftfuktaren arbetar enligt kallavdunstnings-
principen vilket g�r den sj�lvreglerande och n�r d�rmed en optimal luftfuktighets niv�.
F�r mer se www.hemmaprodukter.se