Annonsera gratis - Annonsvara.se - k�p och s�lj marknad -

f�reningen hundkojan
Ad Posted:2022-08-30 23:05:49
Ad Expire:2022-10-14 23:05:49
Posted By:hundkojan
Category:AFF�RSVERKSAMHET > �vrigt
Ad Description:


Hundkojan
Hundkojan �r en f�rmedlings tj�nst som matchar s�ljare vs k�pare och p� s� s�tt hittar de r�tta elementen.
f�r att hunden ska f� det alldra b�sta.
Hundkojan �r upp delad p� tv� olika typer av inriktningar dels p� s�ljaren av omplacerings hunden och dels p�
k�paren av hunden som ska omplaceras till ett nytt hem. Vi som jobbar p� Hundkojan har livs erfranhet av
hundar och omplacerings hundar och delar med oss av v�ra tips om man s� har fr�gor eller funderingar kring
omplacering och k�pa av omplacerings hundar.
F�r tj�nsten omplacering s�ljare vs k�pare tar vi en lite avgivft 50.- som kommer att g� till hj�lp av utsatta
hundar. F�r att betala tj�nsten m�ste man ha tillg�ng mobiltelfon och skickal sms (se mer under registrera).
Hundkojan startade den 1 Augusti av Elisabeth Svensson och kommer att drivas som en f�rening.
F�reningen har sitt s�te i Norrk�ping.
SPONSORER
Hundkojan s�ker efter akt�rer, f�retag som kan t�nka sig att sponsra f�reningen Hundkojan
Man kan sponsra genom att t. ex annonsera p� sidan (annonsplats), bidra med produkter till omplacerade
hundar, eller om man har n�gon annan id� om sponsring g�r det bra att skicka e-post eller ringa till
Elisabeth Svensson p� tel 076-7943149 eller [email protected]
VILLKOR & REGLER
Dessa villkor och regler m�ste du som ska omplacera eller k�pa hund l�sa igenom och godk�nna p� registreringen sidan !
F�r s�ljaren !
I och med detta �r du som s�ljare inf�rst�d i att all information om dina personuppgifter ej lagras i n�gon databas som har
koppling till internet. Hundkojan f�rmedlar kontakt med ev passande k�pare enligt dina kriterier av de uppgifter du l�mnar
i registreringen. Avgiften vi tar ut i ett sms om 50.- g�r till utsatta och beh�vande hundar f�r att st�dja dem i deras kamp.
N�r en passande k�pare enligt v�ra och dina uppgifter finns tar vi kontakt med dig via tel alt via e-post. Dina personuppgifter
l�mnas alldrig ut till k�paren. Utan s�ljaren f�r kontaktuppgifter av Hundkojan till k�paren.
F�r k�paren !
I och med detta �r du som k�pare inf�rst�d i att all information om dina personuppgifter ej lagras i n�gon databas som koppling
till internet. Hundkojan f�rmedlar kontakt med s�ljaren genom att bifoga dina kontakt uppgifter s� som e-post samt mobil/telefon.
S� att s�ljaren sj�lv kan ta kontakt med k�paren.
Regler !Hundar som omplaceras via hundkojan ska enligt lag vara id-m�rkta.
Hunden som ska omplaceras f�r ej vara under 8 veckor.
S�ljaren ska upplysa Hundkojan om hunden/arna har n�got typ av skada eller varit sjuk.
G�ller omplacering kamphundar, m�ste det med omplacering medf�lja en veterin�rbesiktning
som bevisar att hund ej �r aggresiv.
BANNER BYTE
Hundkojan har n�gra banners som man kan f�, om man vill byta l�nk med varandra (L�nkbyte)
F�r mer info om banners kontakta oss p� E-post via kontakt formul�ret p� sidan.

hundkojan �nskar er v�lkomna