Annonsera gratis - Annonsvara.se - köp och sälj marknad -
Kategorier
Fäll ut alla | Fäll ihop alla
AFFÄRSVERKSAMHET .................................................................................
[-3]
BILAR .................................................................................
[0]
BORTSKÄNKES .................................................................................
[0]
BOSTAD .................................................................................
[0]
BYTES .................................................................................
[0]
ELEKTRONIK .................................................................................
[-1]
FÖR HEMMET .................................................................................
[-5]
FORDON .................................................................................
[21]
FRITID & HOBBY .................................................................................
[-5]
ÖVRIGT .................................................................................
[1]

UTVALDA ANNONSER

Välkommen till BRIS-butiken.se!!
BRIS-butiken
BRIS-butiken

1. Användning av Annonsvara.se • Annonsvara.se utgör en information och kommunikationstjänst, som ger dig möjlighet att kommunicera och uttrycka annonser i skrift och bild.

1.2 • Där så anges på Annonsvara.se kan du ladda ner upphovsrättsligt skyddat material, för egen användning utan vinstsyfte. Upphovsrätten för allt material som finns på Annonsvara.se om inget annat anges, tillhör Annonsvara.se uteslutande. Detta gäller inte bilder eller annonstext som användare har lagt upp på www.annonsvara.se Detta i enighet med svensk lag om upphovsrätt.

3. Annonssvara.se tillgänglighet Annonsvara.se reserverar sig för eventuella tekniska svårigheter som ligger utanför vår kontroll. Maskiner och mjukvarufel går inte att förutse och eventuell bortfall av information/bilder ska inte lastas Annonsvara.se.

4. Ansvar för innehållet • Du ansvarar själv för innehållet i den information du delger Annonsvara.se. Detta gäller även innehåller i de bilder som eventuellt läggs upp. Använder Du material från tredje part så ska du ha tillstånd från just tredje part om att få använda detta material.

4.1 • Du bekräftar att Annonsvara.se inte har någon skyldighet att gå igenom eller redigera innehållet i materialet du publicerar, men vi förbehåller oss rätten att efter eget tycke avlägsna eller editera material som vi anser vara skadligt, stötande eller på annat sätt olämpligt.

4.2 • Annonsvara.se kommer att eftersträva att den information och material som av Annonsvara.se publiceras på Annonsvara.se är i sin ordning.

4.3 • Annonsvara.se ansvarar inte för eventuell information/bilder som kan åsamka skada direkt eller indirekt, på dess användare eller tredje part till följd av användandet av Annonsvara.se.

5. Immaterialrättighet Allt material som av Annonsvara. Du får inte ändra, publicera, skapa härledda verk eller på annat sätt begagna dig av sådan information och eller sådant material utan skriftlig tillåtelse från Annonssvara.se eller dess licenstagare.

6. Publicitet Du bekräftar att Annonsvara.se får använda allt material som publiceras på Annonsvara.se i anslutning till annonsering, marknadsföring eller reklam för Annonsvara.se och Annonsvara.se relaterade produkter.

6.1 All marknadsföring via annonser eller telefonnummer som finns på annonsvara.se är strikt förbjudet. Om ej avtal mellan annonsvara.se och annonsör finns.

7. Radera användare & Annonser / Missbruk av tjänst Annonsvara.se förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning radera en användare eller en annons, utan att ange skäl till varför medlemmen eller annonsen raderas. Annonsvara.se har har också rätten att hindra besökaren att i framtiden ta del av informationen på annonsvara.se genom att "banna" aktuellt IP och e-post adress.

8. Annonser som innehåller olagligheter eller på annat sätt kan verka stötande är ej tillåtna. Exempel på det är prostitution, häleri, narkotika, medicin, rasism eller andra varor och tjänster som det finns restriktioner mot att saluföra

9. Lag Villkoren och bestämmelserna skall regleras, uppfattas och tolkas enligt Svensk lag och respektive parter underkastar sig ensam svenska domstolars domvärjo.